ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ของ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120625
รหัส Smis 8 หลัก       : 57040146
รหัส Obec 6 หลัก       : 120625

อักษรย่อของโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ชต.       หมายถึง         : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ชื่อภาษาอังกฤษ          : CHUMCHONBANTATALAD SCHOOL
คำขวัญของโรงเรียน    : วิชาการก้าวหน้า กีฬาเลื่องลือ ยึดถือคุณธรรม นำสู่การปฏิรูป
ปรัชญาของโรงเรียน    : นัตถิ ปัญญา สะมา อาภา แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์                   : กล้าคิดกล้าทำ  มีภาวะความเป็นผู้นำ

เอกลักษณ์                  : โรงเรียนน่าอยู่  ภูมิทัศน์รื่นรมย์

สีประจำโรงเรียน           : ขาว – น้ำเงิน

ข้อมูลทั่วไป
สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57340

ติดต่อ
ติดต่อ ธุรการโรงเรียน
โทรศัพท์ 053-797002
E-mail  : tatalad_58@hotmail.com
Web Master
G-Mail : tatalad2016@gmail.com

สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เปิดสอน

ระดับอนุบาล 1 – 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3

เขตพื้นที่บริการการศึกษา

หมู่ที่ 2 , 3 , 12 , 16 , 20 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  มีเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา

แชร์สู่ภายนอก