ทำเนียบผู้บริหารนายทองเย็น มหาวงศ์นันท์

ตำแหน่ง ครูใหญ่
พ.ศ.2500 – 2505 

นายสุริยา ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูใหญ่
พ.ศ.2505 – 2516

นายประสันต์ เหล่าภัคดี
ตำแหน่ง ครูใหญ่
พ.ศ.2516 – 2518

นายสำเร็จ ภูมินิคม
ตำแหน่ง ครูใหญ่
พ.ศ.2518 – 2519

นายเทอดศักดิ์ จุฬากุล
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2519 – 2528

นายโชติ เหล่าหล้า
ตำแหน่ง รักษาการอาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2528 – 2529

นายวานิช อัมรินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2529 – 2543

นายจำนง ฟูเจริญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2543 – 2553

นายฉัตรพล  นันทะเสน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2553 – 2564

นายอุดร รู้ยาม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน


แชร์สู่ภายนอก