ติดต่อเรา

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57340

  • ติดต่อ
  • ธุรการโรงเรียน
  • Web Master
  • G-Mail : tatalad2016@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 053-797002

แชร์สู่ภายนอก