ประกาศ งดรับบริจาคช่วยเหลือนักเรียนผ่าตัดหัวใจ

ประกาศ งดรับบริจาคช่วยเหลือนักเรียนผ่าตัดหัวใจ ตามที่ทา […]

ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล

28 กรกฎาคม 2566 นายอุดร รู้ยาม ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล นำข้าราชครูอำเภอขุนตาลร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล