โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 และม.1 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น อนุบ […]

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด เรื่อง การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู บุคลากร และทรัพย์สินทางราชการ

ด้วยมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 256 […]

“คนเก่งต้าตลาด”

นายอุดร รู้ยาม ผู้อำนวยการ นำนักเรียนและคณะครูร่วมแข่งข […]

รับมอบบริจาคเครื่องผลิตกาแฟเพื่อฝึกวิชาชีพนักเรียน

นายอุดร รู้ยาม ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนจิตอาสา ช่วยบริการงานกฐินสามัคคี วัดพระธาตุแท่นคำ ต.ต้า อ.ขุนตาล โดย คุณสุรชัย ตั้งพุทธสิริ เจ้าภาพและคณะ มอบเครื่องทำกาแฟเพื่อฝึกวิชาชีพนักเรียน จำนวน 1 ชุด พัดลมเพดาน 4 ตัว มูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 14,000 บาท ขออนุโมทนาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

“เกียรติยศและความภาคภูมิในความเป็นชุมชนบ้านต้าตลาด”

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคณะครูและบุคลาการ ที่ร่วมมือพัฒ […]

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ “คนไทยมีงานทำ”

รวมตำแหน่งงานรัฐ – เอกชน แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำห […]