รับมอบเงินบริจาค

นายฉัตรพล นันทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด และคุณครูพวงทอง สุทธศิลป์
รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด
เพื่อป้องกันเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019  ภายในโรงเรียน
โดยมีรายนามผู้บริจาคดังนี้
1. คุณอรชร – คุณกฤหกร   2. คุณณาตยา  รู้การ   3.คุณสุทธิพล เบ็ญชา
ทางโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD