แจ้งเปิดเรียนตามปกติ

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนด วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 2 วัน ให้หยุดยาว 4-7 กันยายน 2563 นั้น
ทางโรงเรียนชุมชนบ้าต้าตลาดจะมีการเรียนการสอนตามปกติ
ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 และ ในวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563
โดยในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะหยุดตามปกติตามปฏิทิน

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD