พิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ รัชกาลที่ 9

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD