เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2564

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด โดยกิจการนักเรียน
จัดกิจกรรมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โดยรูปแบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ ใช้การเลือกตั้งแบบออนไลน์
ด้วยวิธีการลงคะแนนในคอมพิวเตอร์ของแต่ละห้องเรียนของตัวเอง

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD