มอบทุนการศึกษา

พลตรีจิราวัฒน์ จุฬากุล  ผบ.มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง พร้อมด้วยคุณบุญยนุช จุฬากุล ภริยา
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา
ดังนี้ ระดับอนุบาล 2 ทุน ทุนละ 1000 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- ปีที่ 3   3 ทุน ทุนละ 1500 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกาาปีที่ 3    6 ทุน  ทุนละ 2000 บาท รวม 18500 บาท

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD