อบรมคุณธรรมระดับชั้นอนุบาล

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ในระดับชั้นอนุบาล ได้ทำบุญตักบาตรตาลขันข้าว และอบรมคุณธรรมจริยธรรม

Post Author: KRUMATE