อบรมคุณธรรมระดับชั้นอนุบาล

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ในระดับชั้นอนุบาล ได้ทำบุญตักบาตรตาลขันข้าว และอบรมคุณธรรมจริยธรรม

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD