แจ้งตัดชุดนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งตัดชุดนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ให้ผู้ปกครองพานักเรียนไปวัดตัวตัดชุดนักเรียนที่ บ้านป้าทุ่ง บ้านต้าหลวง หมู่ที่ 6
ทางเข้าบ้าน ซอยที่ 95 เส้นทางลัดไปบ้านป่าตาล หรือซอยวัดพระธาตแท่นคำ
และเลี้ยวขวาเข้าซอยแรก ทางขวามือ บ้านจะอยู่หลังรองสุดท้าย ทางซ้ายมือ
หรือโทร 093 1973402

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD