พิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ รัชกาลที่ 9

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด […]