ขอให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในสถานที่ ที่มีผู้ป่วยโรค COVID-19 หยุดอยู่บ้าน

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
เรื่อง ขอให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในสถานที่ ที่มีผู้ป่วยโรค COVID-19 หยุดอยู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังอาการ
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดได้รับทราบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 รายใหม่ของจังหวัดพะเยา ได้ไปร่วมงาน Farm Festival on The Hill 2020 ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และทางโรงเรียนได้ทราบว่า มีนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค

โรงเรียนจึงขอให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว
—- หยุดอยู่บ้านเป็นเวลา 3 วัน —-
—- ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 —-

โดยให้นักเรียน เรียนอยู่ที่บ้านและขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียน อย่างใกล้ชิด

จึงประกาศมาให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD