ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด เรื่อง การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู บุคลากร และทรัพย์สินทางราชการ

ด้วยมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 256 […]

“คนเก่งต้าตลาด”

นายอุดร รู้ยาม ผู้อำนวยการ นำนักเรียนและคณะครูร่วมแข่งข […]

ประกาศ งดรับบริจาคช่วยเหลือนักเรียนผ่าตัดหัวใจ

ประกาศ งดรับบริจาคช่วยเหลือนักเรียนผ่าตัดหัวใจ ตามที่ทา […]

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

  คลิกที่นี้เพื่อถวายพระพร  https://forms.gle/ht5pGBtQK […]

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คลิกท […]