ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด เรื่อง การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู บุคลากร และทรัพย์สินทางราชการ

การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู บุคลากร และทรัพย์สินทางราชการ

ด้วยมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เห็นชอบให้ยกเลิกการอยู่ เวรยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการของครู ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04001/ว572 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และคำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ที่ 07/2567 เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินทางราชการ สั่งณ วันที่ 27 มกราคม 2567 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู บุคลากร และทรัพย์สินทางราชการ ทางโรงเรียนจึงแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการเข้า- ออก โรงเรียน ดังนี้
1) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนจะปิดประตูหลังโรงเรียนและประตูทางออกฝั่งทิศเหนือ ให้เข้า – ออก โรงเรียนทางประตูหน้าฝั่งทิศใต้เท่านั้น และจะปิดประตูทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 18.30 น.ถึง 06.00 น. และในวันหยุดราชการจะปิดตลอด 24 ชั่วโมง
2) ในเวลาราชการ อนุญาตให้เฉพาะคนที่มาติดต่อราชการเข้ามาในโรงเรียนได้เท่านั้น
3) หากมีผู้ประสงค์จะติดต่อครู นักเรียน หรือบุคลากรเป็นการส่วนตัว ให้มาแจ้งที่เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือโทร 053797002 และต้องได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการเสียก่อน
4) ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาสาธิตหรือจำหน่ายสินค้าและบริการทุกชนิดในโรงเรียนโดยเด็ดขาดทั้งในและนอกเวลาราชการ
5) ทางโรงเรียนขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หมั่นสังเกตความผิดปกติ หากพบเหตุไม่ชอบมาพากลให้โทรแจ้งผู้อำนวยการ โทร 0895576226 หรือมีเหตุร้ายให้แจ้ง สภ.ขุนตาล โทร.191 หรือเหตุฉุกเฉิน โทร 1199 ทางโรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน นักเรียน ครู บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *